برنامه نویسی

رباتیک

آموزش برنامه نویسی
بخش اول

 برنامه نویسی آخرین مرحله در ساخت ربات است . 

اگر این پروژه را دنبال کرده باشید در حال حاضر موتورهای محرک ، الکترونیک ، سنسورها و موارد دیگر را انتخاب کرده اید و فریم ربات را تهیه کرده اید و همچنین قطعات را جایگذاری کرده اید . اما بدون برنامه نویسی ، ربات فقط یک وسیله معمولی خواهد بود .

 

رباتیک

آموزش برنامه نویسی
بخش دوم

برنامه نویسی آخرین مرحله در ساخت ربات است . 

اگر این پروژه را دنبال کرده باشید در حال حاضر موتورهای محرک ، الکترونیک ، سنسورها و موارد دیگر را انتخاب کرده اید و فریم ربات را تهیه کرده اید و همچنین قطعات را جایگذاری کرده اید . اما بدون برنامه نویسی ، ربات فقط یک وسیله معمولی خواهد بود .

 

رباتیک

آموزش برنامه نویسی
بخش سوم

برنامه نویسی آخرین مرحله در ساخت ربات است . 

اگر این پروژه را دنبال کرده باشید در حال حاضر موتورهای محرک ، الکترونیک ، سنسورها و موارد دیگر را انتخاب کرده اید و فریم ربات را تهیه کرده اید و همچنین قطعات را جایگذاری کرده اید . اما بدون برنامه نویسی ، ربات فقط یک وسیله معمولی خواهد بود .

 

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Create your first navigation menu here
سبد خرید
Start typing to see posts you are looking for.